World Drowning Prevention Day 25 Juli 2022.

deze pagina laten we staan ivm met de belangrijke informatie die hier in staat.

Nav het drama dat zich afgelopen week heeft afgespeeld krijgen wij ontzettend veel vragen: Wat is er gebeurd, hoe kon dit gebeuren. Waarom geen vesten? Moet het dragen van vesten verplicht worden? Moet er meer toezicht op het water zijn?

Niemand weet wat er exact gebeurd is en wij zijn er niet om te speculeren of te oordelen.

Wij kunnen alleen spreken vanuit onze eigen jarenlange ervaring:
Het Veluwemeer is qua diepte erg ongelijk. Dat brengt ook temperatuurverschillen met zich mee.
Op een warme dag in het koude water geraken kan voor een schokreactie zorgen en oa kramp in ledematen. Desoriëntatie door paniek is één van de grootste oorzaken van verdrinking. Dan maakt het niet uit hoe diep het ergens is of hoe goed je kan zwemmen.
Het dragen van een drijfvermogend middel verminderd de kans op kopje ondergaan.
Maar let op: niet alle bandjes/vleugeltjes/vestjes volstaan en toezicht is altijd noodzakelijk!

Het valt ons op dat veel mensen oordelen op het feit dat er geen verplichting is op het dragen van reddingsvesten.
In het verleden voeren wij preventief op het Veluwemeer en informeerden wij watersporters op het niet dragen van reddingsvesten (bij kinderen). Hieruit bleek wel dat een groot gedeelte niet hun eigen verantwoordelijkheid nam en hier ook niet op aangesproken wenste te worden. Opmerkingen als: Mijn kind valt niet van de boot/kan zwemmen/het is niet verplicht, waren dagelijkse kost.
Wij hopen van harte dat ondanks dat hier geen verplichting op is, mensen inzien dat een ongeluk in een klein hoekje zit en het water onvoorspelbaar is.

Ook laait de discussie op over preventief toezicht bij recreatieplassen zoals dit ook aan de kust gebeurd.
Bij diverse stranden/wateren houden Lifeguards van Reddingsbrigade Nederland toezicht. Dit zijn allemaal vrijwilligers. U begrijpt dat het in deze tijd van personeelstekorten al helemaal niet haalbaar is om alle recreatieplassen van geschoolde vrijwilligers te voorzien. Al is dit iets waar wij als Reddingsbrigades door het land al jaren naar streven.

Laten we met z’n allen proberen zo veilig mogelijk op en rond het water recreëren:
-Houdt je aan de strandregels. Bijvoorbeeld: Afzettingen worden uit veiligheidsoverwegingen geplaatst niet als obstakel om op te spelen.
-Houdt elkaar (en elkaars kinderen) in de gaten. Vertel het altijd tegen iemand als er je een stuk gaat zwemmen.
-Draag de juiste kleding/veiligheidsmiddelen.
-Durf elkaar aan te spreken en neem je verantwoordelijkheid.

25 juli 2022 was uitgeroepen tot Word Drowning Day en sluit goed aan bij de campagne: Wie Checkt Jou?
Met de campagne Wie checkt jou? wordt een dringende oproep gedaan om er altijd voor te zorgen dat iemand je in de gaten houdt als je het water in gaat; je vrienden aan de kant of je buddy in het water. Daarnaast geeft de campagne tips over wat te doen als je toch in de problemen raakt of vanaf de kant ziet dat iemand in de problemen komt.

World Drowning Prevention Day: https://www.wdpd.nl/
Wie Check Jou?: https://veiliginenuithetwater.nl/
https://www.reddingsbrigade.biz/25-juli-world-drowning-prevention-day-2/

error: Het is niet mogelijk iets te kopiëren!!!