Disclaimer

E-mail wordt door Reddingsbrigade Veluwemeer niet gebruikt
voor het aangaan van externe verplichtingen.

************************************************************
De informatie verzonden met dit e-mail bericht (en bijlagen)

is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die
van de afzender toestemming kregen dit bericht te
lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is
verboden. De informatie in dit e-mail bericht (en bijlagen)
kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik
vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschonings-
recht.

************************************************************

Any information transmitted by means of this e-mail (and any
of its attachments) is intended exclusively for the addressee
or addressees and for those authorized by the sender
to read this message.
Any use by a party other than the addressee or addressees is prohibited.
The information contained in this e-mail (or any of its
attachments) may be confidential in nature and fall under a
duty of non-disclosure and the attorney-client privilege.
************************************************************

Reddingsbrigade Veluwemeer betracht grote zorgvuldigheid bij het verzenden van e-mails.
Reddingsbrigade Veluwemeer kan echter niet garanderen dat deze e-mail juist, volledig, tijdig en virusvrij wordt overgebracht.
In een dergelijk geval is Reddingsbrigade Veluwemeer op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, direct dan wel indirect, in welke vorm dan ook.

Reddingsbrigade Veluwemeer

error: Het is niet mogelijk iets te kopiëren!!!