Wie ondersteunen ons

Beschikbaarstelling huisvesting en een financiële steun in de exploitatie kosten.

Onderstaande Gemeente steunde ons in 2019

Gemeente Harderwijk: www.harderwijk.nl

In 2019 krijgt ons vaartuig Bravo3  weer groot onderhoud.
Alle benodigde materialen zijn tegen kostprijs door diverse leveranciers geleverd.