Website Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt onderhouden door de Reddingsbrigade Veluwemeer. Informatie, documenten en materiaal op deze website mogen alleen voor informatieve doeleinden gebruikt worden. De Reddingsbrigade Veluwemeer verleent gebruikers alleen toestemming om deze website te bezoeken en informatie, documenten en materiaal van deze website te downloaden en te kopiëren voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is verboden om informatie, documenten of materiaal afkomstig van deze website door te verkopen of te her distribueren, of afgeleide werken hiermee samen te stellen of te creëren.

De intellectuele-eigendomsrechten, waaronder copyright op informatie, documenten en materiaal afkomstig van deze website, berusten bij de Reddingsbrigade Veluwemeer. Deze rechten omvatten ook copyright op foto’s, grafieken, logo’s en andere afbeeldingen.

De informatie, documenten en materialen op deze website worden verstrekt “as is”, zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op enig recht. De Reddingsbrigade Veluwemeer doet geen beweringen over en geeft geen garanties ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie, documenten of materialen op deze site. De Reddingsbrigade Veluwemeer kan niet garanderen dat de website virusvrij is.

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. De Reddingsbrigade Veluwemeer heeft geen enkele zeggenschap over websites van derden en draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de links en de inhoud van bedoelde websites.

De Reddingsbrigade Veluwemeer, vrijwilligers van de Reddingsbrigade Veluwemeer, en iedere persoon, rechtspersoon, openbaar, semi openbaar of particulier lichaam dat op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan de totstandkoming, samenstelling of bekendmaking van deze website, doen hierbij afstand van elke aansprakelijkheid die is ontstaan, schade die is geleden of kosten die zijn opgelopen als gevolg van het gebruik van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot onvolkomenheden, fouten, omissies, onderbrekingen, schendingen van rechten van derden en computervirussen.

Niets wat op deze website gepubliceerd wordt, vormt een beperking of mag opgevat worden als een beperking van de onschendbaarheid en de privileges van de Reddingsbrigade Veluwemeer, die specifiek zijn voorbehouden.

De informatie en gegevens op deze website zijn NIET VERTROUWELIJK — GESCHIKT VOOR PUBLICATIE OP INTERNET. Door gebruik te maken van de website, bevestigt u akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden en bewaking met betrekking tot de website.

error: Het is niet mogelijk iets te kopiëren!!!